GIẢI PHÁP DDCI

Giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chấn chỉnh , khắc phục những hạn chế , tồn tại của những lĩnh vực được khảo sát . 

Mục tiêu

  • Xây dựng hình ảnh chính quyền thân thiện, năng động và cầu thị
  • Cung cấp công cụ hiệu quả cho cơ quan nhà nước cấp trên tiến hành giám sát và thúc đẩy nâng cao chất lượng điều hành đối với cơ quan nhà nước cấp dưới
  • Hỗ trợ lãnh đạo các cơ quan nhà nước nắm được các đánh giá từ doanh nghiệp, nhà đầu tư về tình hình hoạt động của đơn vị, từ đó có thể lựa chọn và triển khai các biện pháp cải thiện
  • Tạo sự cạnh tranh, thi đua lành mạnh giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong việc cải thiện mức độ hài lòng của nhà đầu tư, doanh nghiệp
  • Tạo ra kênh thông tin phản hồi rộng rãi, minh bạch và tin cậy để nhà đầu tư, doanh nghiệp tham gia đóng góp ý kiến đối với các cơ quan quản lý nhà nước.
  • Kích hoạt và thúc đẩy có định hướng tư duy sáng tạo trong công việc, thông qua thay đổi cách thức làm việc nhằm giảm thiểu nhũng nhiễu trong thực hiện thủ tục hành chính.

giá trị cốt lõi

CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐIỀU HÀNH:

Đánh giá năng lực điều hành kinh tế của các sở, ban, ngành và UBND các quận, thành phố.

KÊNH THÔNG TIN TIN CẬY: 

Tạo kênh thông tin tin cậy, rộng rãi và minh bạch để nhà đầu tư, doanh nghiệp tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền địa phương và các sở, ban, ngành.