MISA ESIGN – CHỮ KÝ SỐ TỪ XA
KHÔNG CẦN USB TOKEN

Click me! Click me!

Phù hợp triển khai cho mọi đối tượng

Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ ký kết

 • Phát hành hóa đơn điện tử
 • Kê khai/quyết toán thuế, bảo hiểm
 • Ký văn bản, hợp đồng điện tử
 • Giao dịch ngân hàng
 • Chứng khoán điện tử
 • Xác thực dịch vụ công điện tử
Click me! Click me!

Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ ký kết

 • Phát hành hóa đơn điện tử
 • Kê khai/quyết toán thuế, bảo hiểm
 • Ký văn bản, hợp đồng điện tử
 • Giao dịch ngân hàng
 • Chứng khoán điện tử
 • Xác thực dịch vụ công điện tử
Click me! Click me!

Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ ký kết

 • Phát hành hóa đơn điện tử
 • Kê khai/quyết toán thuế, bảo hiểm
 • Ký văn bản, hợp đồng điện tử
 • Giao dịch ngân hàng
 • Chứng khoán điện tử
 • Xác thực dịch vụ công điện tử
Click me! Click me!

5 lý do khách hàng nên chọn

 1. Phát hành hóa đơn điện tử
 2. Kê khai/quyết toán thuế, bảo hiểm
 3. Ký văn bản, hợp đồng điện tử
 4. Giao dịch ngân hàng
 5. Chứng khoán điện tử
 6. Xác thực dịch vụ công điện tử
Click me! Click me!

Ý kiến khách hàng – đối tác

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

GS. TSKH Đỗ Trung Tá

Nguyên Bộ trưởng bộ Bưu chính

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

GS. TSKH Đỗ Trung Tá

Nguyên Bộ trưởng bộ Bưu chính

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

GS. TSKH Đỗ Trung Tá

Nguyên Bộ trưởng bộ Bưu chính

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

GS. TSKH Đỗ Trung Tá

Nguyên Bộ trưởng bộ Bưu chính

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

GS. TSKH Đỗ Trung Tá

Nguyên Bộ trưởng bộ Bưu chính

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

GS. TSKH Đỗ Trung Tá

Nguyên Bộ trưởng bộ Bưu chính

Tin tức V9